Jeśli twoja firma ogranicza ci możliwość przesyłania plików, to:

  • Nie można dodawać załączników.

  • Nie można dołączać zrzutów ekranu w przestrzeniach.

  • Nie można przeciągać i upuszczać zawartości w spacje.

  • Nie można wkleić plików do spacji.

  • Nie można używać tablic.

Twoja firma może uniemożliwić ci po prostu przesyłanie plików lub uniemożliwić ich pobieranie i wyświetlanie podglądu. Obowiązują również następujące ograniczenia:

  • Nie można wyświetlać podglądu ani pobierać plików dodawanych do miejsca przez inne osoby.

  • Nie można używać listy plików w spaniach.

Jeśli zasubskrybujesz webex od usługodawcy, dostawca może pomóc administratorowi we wdrożeniu tych ograniczeń.