Pokud vám vaše společnost omezuje nahrávání souborů, pak:

  • Přílohy nemůžete přidat.

  • Snímky obrazovky te lze zahrnout do prostorů.

  • Obsah nemůžete přetahovat do mezer.

  • Soubory nemůžete vložit do mezery.

  • Nemůžeš používat tabule.

Vaše společnost vám může zabránit v pouhém nahrávání souborů nebo vám také může zabránit v jejich stahování a zobrazování náhledu. Platí také následující omezení:

  • Nemůžete zobrazit náhled nebo stáhnout soubory, které ostatní přidávají do prostoru.

  • Seznam souborů nemůžete použít v mezerách.

Pokud se přihlásíte k odběru služby Webex od poskytovatele služeb, může váš poskytovatel pomoci správci při implementaci těchto omezení.