אם החברה שלך מגבילה אותך מלהעלות קבצים, אז:

  • לא ניתן להוסיף קבצים מצורפים.

  • לא ניתן לכלול לכידות מסך ברווחים.

  • לא ניתן לגרור ולשחרר תוכן לרווחים.

  • לא ניתן להדביק קבצים ברווח.

  • לא ניתן להשתמש בלוחות ציור.

החברה שלך עשויה למנוע ממך רק להעלות קבצים, או שהם עשויים גם למנוע ממך להוריד ולהציג אותם בתצוגה מקדימה. ההגבלות הבאות חלות גם הן:

  • לא ניתן להציג בתצוגה מקדימה או להוריד קבצים שאחרים מוסיפים לשטח.

  • לא ניתן להשתמש ברשימת הקבצים ברווחים.

אם אתה נרשם כמנוי ל - Webex App מספק השירות שלך, הספק שלך יכול לסייע למנהל המערכת שלך ביישום הגבלות אלה.