Разпознаването на жестове не е налично в срещи, започнати от пространство на Webex. Реакциите се виждат в приложенията на Webex и на устройства, които поддържат тази функция. Можете също така да видите дали някой е реагирал в приложенията на Webex.


Разпознаването на жестове е изключено по подразбиране. Можете да го включите по време на среща, като докоснете бутона Реагиране в контролата за повикване и включите Разпознаване на жестове .

1

По време на среща вдигнете ръката си, пляскайте или вдигнете палец нагоре или надолу пред вашето устройство Desk. На екрана се появява таймер за потвърждение. Задръжте реакцията си, докато таймерът приключи. Ако спрете жеста си преди таймерът да приключи, не се задейства действие.

Участниците в срещата виждат пляскане с ръце, палец нагоре или надолу на екрана и името на човека, който е реагирал.

Участниците в срещата виждат известие на екрана, че някой е вдигнал ръка. Известието с пълно име се показва за първата вдигната ръка.Иконата Вдигнете ръка показва колко са вдигнали ръцете си.

2

За да свалите ръката си, докоснете отново бутона Реагиране и изберете Спуснете ръката си .