Gesterigenkänning är inte tillgängligt i möten som startas från ett Webex-utrymme. Reaktioner visas på Webex-apparna och på enheter som stöder den här funktionen. Du kan även se om någon har reagerat på Webex-apparna.


Gesterigenkänning är inaktiverat som standard. Du kan aktivera det under ett möte genom att knacka på Reagera-knappen i samtalskontrollen och aktivera Känna igen gester .

1

Under ett möte räcker du upp handen, knaper eller ger en tumme uppåt eller nedåt framför din Skrivbordsenhet. En bekräftelsetimer visas på skärmen. Håll din reaktion tills timern är klar. Om du stoppar gesten innan timern är färdig kommer ingen åtgärd att utlösas.

Mötesdeltagarna ser en handknap, tummen upp eller ner på skärmen och namnet på den person som reagerade.

Mötesdeltagarna ser en avisering på skärmen om att någon har ökat sin hand. Aviseringen med ett fullständigt namn visas för den första uppr?tna handen.Raise Hand-ikonen visar hur många som har lurt upp sina händer.

2

För att ta ner handen knackar du på Reagera-knappen igen och väljer Ta ner din hand .