Gestigenkänning är inte tillgängligt i möten som startas från ett Webex-utrymme. Reaktioner syns i Webex-appar och på enheter med stöd för den här funktionen. Du kan även se om någon annan har reagerat i Webex-appar.


Gestigenkänning är inaktivt som standard. Du kan aktivera det under ett möte genom att trycka på Reagera knappen i samtalskontrollen och aktivera Känn igen gester .

1

Under ett möte räcker du upp handen, klappar eller gör tummen upp eller ner framför din skrivbordsenhet. Du ser en nedräkning för bekräftelse på skärmen. Håll reaktionen tills nedräkningen är färdig. Om du avslutar gesten innan nedräkningen har slutförts utlöses ingen åtgärd.

Mötesdeltagare ser en handklapp, tummen upp eller ner på skärmen och namnet på den som reagerat.

Mötesdeltagarna ser en avisering på skärmen om att någon har räckt upp handen. För den som först räcker upp handen visas aviseringen med deltagarens fullständiga namn.Räck upp handen ikonen Visar hur många som har räckt upp handen.

2

För att sänka handen, tryck på Reagera knappen igen och välj Sänk handen .