Rozpoznávanie gest nie je k dispozícii na stretnutiach spustených z priestoru Webex. Reakcie sú viditeľné v aplikáciách Webex a na zariadeniach, ktoré túto funkciu podporujú. Môžete tiež vidieť, či niekto zareagoval v aplikáciách Webex.


Rozpoznávanie gest je predvolene vypnuté. Počas stretnutia ho môžete zapnúť klepnutím na Reagovať tlačidlo na ovládaní hovorov a zapnite ho Rozpoznať gestá .

1

Na schôdzi zdvihnite ruku, tlieskajte alebo ukazujte palcom hore alebo dole pred zariadením Desk. Na obrazovke sa zobrazí potvrdzovací časovač. Podržte svoju reakciu, kým sa nedokončí časovač. Ak zastavíte svoje gesto pred dokončením časovača, nespustí sa žiadna akcia.

Účastníci stretnutia uvidia tlieskanie rukou, palec hore alebo dole na obrazovke a meno osoby, ktorá reagovala.

Účastníci stretnutia uvidia na obrazovke upozornenie, že niekto zdvihol ruku. Oznámenie s celým menom sa zobrazí pri prvej zdvihnutej ruke.The Zdvihnúť ruku ikonu ukazuje, koľkí zdvihli ruky.

2

Ak chcete spustiť ruku, klepnite na Reagovať znova stlačte tlačidlo a vyberte Spustite ruku .