Край на поддръжката на инструментите за продуктивност на Mac

Окончателното издание за Инструменти за продуктивност за Mac ще бъде 41.5, тъй като Microsoft планира да блокира приставките, базирани на инжектиране на Mac Outlook, започващи в средата на май. Mac базирани клиенти на Outlook, които желаят да използват Webex, трябва да се преместят в планировчика cisco Webex.

Инструментите за продуктивност на Webex са отделен пакет от десктоп приложението Webex Meetings от 39.10. Инструменти за продуктивност вече не поддържа интеграти с IBM Lotus бележки, IBM Sametime, Microsoft Lync, Internet Explorer и Skype за бизнеса от 41.2.

Инсталиране на Инструменти за продуктивност на Webex за Mac

Ако администраторът на сайта Ви е включил опциите за Инструменти за продуктивност на Webex за вашия Webex сайт, всички Инструменти запродуктивност на Webex се инсталират автоматично на сайта Ви. Освен това винаги, когато са налични по-нови версии, Инструментите за продуктивност на Webex се актуализират автоматично.

Ако е необходимо, можете също да изтеглите и инсталирате „Инструменти за продуктивност на Webex“ ръчно.


Ако имате предишна версия на Инструментите за продуктивност, деинсталирайте тази версия, преди да инсталирате новата версия.

Преди да започнете

Преди да изтеглите „Инструменти за продуктивност на Webex“, погрижете се вашият компютър да отговаря на следните минимални изисквания към системата:

 • Трябва да имате администраторски привилегии за вашия компютър.

 • Вижте системните изисквания на Webex Meetings Suite за поддържани операционни системи, браузъри и други минимални системни изисквания (WBS39).

1

Влезте в своя сайт на Webex.

2

Изберете раздела Срещи на Webex.

3

В лявата навигационна лента под Поддръжка изберете Изтегляне.

4

На страницата Сбирки на Webex Изтегляния под Инструменти за продуктивност се уверете, че Mac е избран и след това изберете Изтегляне.

Появява се диалоговият прозорец „Изтегляне на файлове“.

5

Запишете инструментите за cwptools.dmg инсталационния файл на компютъра.

6

Отворете файла cwptools.dmg и след това отворете инструментите запродуктивност на Webex.pkg файл, който се появява.

7

Когато получите подкана, въведете имейл адреса, паролата и URL адреса на webex сайта.

Настройване на „Инструменти за продуктивност на Webex

За да настроите Инструменти за продуктивност на Webex или за да потвърдите настройките си, отворете диалоговия прозорец "Предпочитания", като използвате една от следните опции:

1

За да настроите Инструменти за продуктивност на Webex или за да потвърдите настройките си, изберете Предпочитания от менюто Webex в лентата с менюта Mac.

2

Направете всички необходими промени в следното:

 • Сметка: Потвърдете URL адреса на webex сайта и потребителското си име. За да изберете друг webex сайт, излезте и влезте отново.
 • Общи: Изберете кои опции искате да бъдат активирани:
  • Стартирайте Инструменти за продуктивност при стартиране на системата: Автоматично стартира Инструменти за продуктивност на Webex всеки път, когато стартирате компютъра.

  • Планиране или стартиране на webEx срещи от Microsoft Outlook: Позволява ви да използвате интегрирането на Webex към Microsoft Outlook, за да планирате и стартирате webex събрания.

 • Срещи: Настройки "Запознай се сега": Изберете Редактиране, за да отидете на страницата си с Предпочитания за my Webex > на вашия Webex сайт и редактирайте настройките си "Запознайте се сега".

  Появява се разделът My Webex на вашияWebex сайт. За повече информация вижте Редактиране на Вашите Предпочитания за Webex.

 • Аудио: Потвърдете вашия Аудио ПИН код и информацията за вашия аудио акаунт. Например, може да имате един или повече акаунти за Webex Личен конферентен номер или да имате друг акаунт за телеконференция. Ако трябва да направите промени в предпочитанията си за аудио, изберете Предпочитания > Аудио и видео на вашия Webex сайт.