Koniec wsparcia dla narzędzi zwiększających produktywność komputerów Mac

Ostateczna wersja narzędzi zwiększających produktywność dla komputerów Mac będzie 41,5, ponieważ Microsoft planuje zablokować wtyczki oparte na iniekcji w programie Mac Outlook od połowy maja. Klienci programu Outlook z siedzibą na komputerze Mac, którzy chcą korzystać z programu Webex, powinni przejść do programu Cisco Webex Scheduler.

Webex Productivity Tools to oddzielny pakiet z aplikacji klasycznej Webex Meetings z wersji 39.10. Narzędzia zwiększające produktywność nie obsługują już integracji z programami IBM Lotus Notes, IBM Sametime, Microsoft Lync, Internet Explorer i Skype dla firm z wersji 41.2.

Instalowanie narzędzi webex dla komputerów Mac

Jeśli administrator witryny włączył opcje Narzędzi zwiększających produktywność webex dla witryny Webex, wszystkie narzędzia webex productivity są instalowane automatycznie w witrynie. Ponadto, gdy dostępne są nowsze wersje, narzędzia Webex Productivity Tools są aktualizowane automatycznie.

W razie potrzeby można również pobrać i zainstalować narzędzia Webex Productivity Tools ręcznie.


Jeśli masz poprzednią wersję narzędzi zwiększających produktywność, odinstaluj tę wersję przed zainstalowaniem nowej wersji.

Przed rozpoczęciem

Przed zainstalowaniem narzędzi Webex Productivity Tools upewnij się, że komputer spełnia następujące minimalne wymagania systemowe:

 • Musisz mieć uprawnienia administratora dla komputera.

 • Zapoznaj się z wymaganiami systemowymi pakietu Webex Meetings Suite dotyczącymi obsługiwanych systemów operacyjnych, przeglądarek i innych minimalnych wymagań systemowych (WBS39).

1

Zaloguj się do witryny Webex.

2

Wybierz kartę Spotkania Webex.

3

Na lewym pasku nawigacyjnym w obszarze Obsługa wybierz pozycję Pobierz.

4

Na stronie Pobieranie spotkań webexu w obszarze Narzędzia produktywności upewnij się, że jest zaznaczony komputer Mac, a następnie wybierz pozycję Pobierz.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Pobieranie pliku.

5

Zapisz cwptools.dmg plik instalacyjny do komputera.

6

Otwórz plik cwptools.dmg, a następnie otwórz wyświetlony plik Webex Productivity.pkg.

7

Po wyświetleniu monitu wprowadź adres e-mail, hasło i adres URL witryny Webex.

Konfigurowanie narzędzi zwiększających produktywność webex

Aby skonfigurować narzędzia Webex Productivity Tools lub zweryfikować ustawienia, otwórz okno dialogowe Preferencje, korzystając z jednej z następujących opcji:

1

Aby skonfigurować narzędzia Webex Productivity Tools lub zweryfikować ustawienia, wybierz polecenie Preferencje z menu Webex na pasku menu mac.

2

Wprowadzać wszelkie niezbędne zmiany w następujących elementów:

 • Konto: Potwierdź adres URL witryny Webex i nazwę użytkownika. Aby wybrać inną witrynę sieci Web, wyloguj się i zaloguj ponownie.
 • Ogólne: Wybierz opcje, które mają być włączone:
  • Uruchom narzędzia zwiększające produktywność po uruchomieniusystemu: Automatycznie uruchamia narzędzia Webex Productivity Tools przy każdym uruchomieniu komputera.

  • Planowanie lub uruchamianie spotkań webex z programu MicrosoftOutlook: Umożliwia korzystanie z integracji webex z programem Microsoft Outlook w celu planowania i uruchamiania spotkań webex.

 • Spotkania: Ustawienia "Poznajteraz": Wybierz edytuj, aby przejść do strony Moje preferencje >Webex w witrynie Webex i edytować ustawienia "Spotkaj się teraz".

  Pojawi się karta Mój webex w witrynie Webex. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Edytowanie preferencji webex.

 • Audio: Zweryfikuj kod PIN audio i informacje o koncie audio. Na przykład możesz mieć jedno lub więcej osobistych kont Webex Conference Number lub możesz mieć inne konto telekonferencyjne. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w preferencjach dotyczących dźwięku, wybierz pozycję Preferencje > audio i wideo w witrynie webex.