De ondersteuning voor Mac-productiviteitstools is beëindigen

De laatste release voor Productiviteitstools voor Mac is 41.5 omdat Microsoft vanaf medio mei informatiegebaseerde invoegversies in Mac Outlook wilt blokkeren. Mac-klanten van Outlook die Webex willen gebruiken, dienen de Cisco Webex Scheduler tegebruiken.

Webex-productiviteitstools is een afzonderlijk pakket van de bureaublad-app Webex Meetings vanaf 39.10. Productiviteitstools biedt geen ondersteuning meer voor integraties met IBM Lotus Notes, IBM Sametime, Microsoft Lync, Internet Explorer en Skype voor Bedrijven vanuit 41.2.

Webex-productiviteitstools voor Mac installeren

Als uw sitebeheerder de opties voor Webex-productiviteitstools voor uw Webex-site heeft ingeschakeld, worden alle Webex-productiviteitstools automatisch op uw site geïnstalleerd. Zodra er nieuwere versies beschikbaar zijn, worden Webex-productiviteitstools bovendien automatisch bijgewerkt.

Indien nodig kunt u Webex-productiviteitstools ook handmatig downloaden en installeren.


Als u een eerdere versie van Productiviteitstools hebt, moet u die versie verwijderen voordat u de nieuwe versie installeert.

Voordat u begint

Controleer voordat u Webex-productiviteitstools installeert of uw computer voldoet aan de volgende minimale systeemvereisten:

 • U moet beschikken over beheerdersrechten voor uw computer.

 • Raadpleeg de Webex Meetings Suite-systeemvereisten voor ondersteunde besturingssystemen, browsers en de minimale systeemvereisten (WBS39).

1

Meld u aan bij uw Webex-site.

2

Selecteer het tabblad Webex Meetings.

3

Klik in de navigatiebalk aan de linkerkant onder Ondersteuning op Downloaden.

4

Zorg ervoor dat op de pagina Webex Meetings-downloads onder Productiviteitstools Mac is geselecteerd en selecteer vervolgensDownloaden.

Het dialoogvenster Bestand downloaden wordt weergegeven.

5

Sla het installatiebestand cwptools.dmg op uw computer op.

6

Open het bestand cwptools.dmg en open vervolgens het bestand Webex Productivity tools.pkg dat wordt weergegeven.

7

Voer, wanneer u daarom wordt gevraagd, uw e-mailadres, wachtwoord en Webex-site-URL in.

Webex-productiviteitstools instellen

Open het dialoogvenster Voorkeuren met een van de volgende opties om Webex-productiviteitstools in te stellen of uw instellingen te verifiëren:

1

Selecteer Voorkeuren in hetWebex-menu in de werkbalk van Mac om Webex-productiviteitstools in te stellen of uw instellingen te verifiëren.

2

Voer indien nodig wijzigingen uit aan het volgende:

 • Account: Bevestig de URL van de Webex-site en uw gebruikersnaam. Meld u af en weer aan, als u een andere Webex-site wilt kiezen.
 • Algemeen: selecteer welke opties u wilt inschakelen:
  • Productiviteitstools starten als systeem start: Start Webex-productiviteitstools automatisch wanneer u de computer opstart.

  • WebEx-vergaderingen plannen of starten vanuit Microsoft Outlook: Hiermee kunt u de Webex-integratie met Microsoft Outlook gebruiken om Webex-vergaderingen te plannen en starten.

 • Vergaderingen: Instellingen 'Nu vergaderen': Selecteer Bewerken om naar de pagina Mijn Webex-> van uw Webex-site te gaan en uw instellingen voor 'Nu vergaderen' te bewerken.

  Het tabblad Mijn Webex van uw Webex-site wordt weergegeven. Raadpleeg Uw Webex-voorkeuren bewerken voor meer informatie.

 • Audio: Verifieer uw Audiopincode en de informatie van uw audioaccount. U hebt bijvoorbeeld een of meer Webex-accounts met een persoonlijk conferentienummer, of nog een ander teleconferentieaccount. Als u wijzigingen wilt aanbrengen aan uw audiovoorkeuren, selecteert u Voorkeuren > audio en video op uw Webex-site.