Stöd för Mac-produktivitetsverktyg

Den slutliga versionen för produktivitetsverktyg Mac kommer att vara 41.5 eftersom Microsoft planerar att blockera kontobaserade plugin-program på Mac Outlook från och med mitten av maj. Mac-baserade Outlook-kunder som vill använda Webex bör flytta över till Cisco Webex Meetings för Google.

Webex-produktivitetsverktyg är ett separat paket från skrivbordsappen Webex Meetings från 39.10. produktivitetsverktyg stöder inte längre integreringar med IBM Lotus Notes, IBM Sametime, Microsoft Lync, Internet Explorer och Skype for Business från och med 41.2.

Installera Webex produktivitetsverktyg för Mac

Om webbplatsadministratören har aktiverat Webex-produktivitetsverktyg alternativ för din Webex-webbplats kommer alla Webex-produktivitetsverktyg att installeras automatiskt på din webbplats. När nyare versioner finns tillgängliga uppdateras Dessutom kommer Webex-produktivitetsverktyg att uppdateras automatiskt.

Vid behov kan du också hämta och installera Webex-produktivitetsverktyg manuellt.


Om du har en tidigare version av produktivitetsverktygen, avinstallera den versionen innan du installerar den nya versionen.

Innan du börjar

Innan du installerar Webex produktivitetsverktyg måste du se till att datorn uppfyller följande minimisystemkrav:

 • Du måste ha administratörsbehörighet för datorn.

 • Se systemkraven för Webex Meetings Suite för operativsystem, webbläsare och andra minimisystemkrav (WBS39).

1

Logga in på din Webex-webbplats.

2

Välj fliken Webex Meetings.

3

I den vänstra navigeringsraden, under Support, väljer du Hämtning.

4

Kontrollera att Mac Webex Meetings på hämtningssidan under produktivitetsverktyg och välj sedan Hämta.

Dialogrutan Filhämtning visas.

5

Spara installationsfilen cwptools.dmg på din dator.

6

Öppna filen cwptools.dmg och sedan filen Webex Productivity tools.pkg som dyker upp.

7

När du uppmanas till det anger du din e-postadress, ditt lösenord och Webex-webbplatsens URL.

Konfigurera Webex produktivitetsverktyg

Om du vill konfigurera Produktivitetsverktyg Webex-webbplats eller kontrollera inställningarna öppnar du dialogruta inställningar genom något av följande alternativ:

1

För att konfigurera Webex produktivitetsverktyg eller för att verifiera dina inställningar väljer du Inställningar i Webex-menyn i Mac-menyraden.

2

Gör eventuella ändringar till följande:

 • Konto: Bekräfta Webex-webbplatsens URL och ditt användarnamn. Om du vill välja en annan Webex-webbplats loggar du ut och loggar sedan in igen.
 • Allmänt: Välj vilka alternativ du vill aktiverad:
  • Starta produktivitetsverktygen vid systemstart: Startar automatiskt Webex-produktivitetsverktyg varje gång du startar din dator.

  • Schemalägg eller starta Webex-möten från Microsoft Outlook: Låter dig använda Webex-integreringen till Microsoft Outlook för att schemalägga och starta Webex-möten .

 • Möten: ”Träffas nu”-inställningar: Välj Redigera för att gå Mitt Webex > inställningar pådin Webex-webbplats och redigera dina "snabbmöte"-inställningar.

  Fliken Mitt Webex på din Webex-webbplats visas. Mer information finns på Redigera dina Webex-inställningar.

 • Ljud: Verifiera din Ljud-pinkod och informationen om ditt ljudkonto. Du kan till exempel ha ett eller flera Webex-personlig konferens eller ett annat telekonferenskonto. Om du behöver göra ändringar i dina ljudinställningar väljer du Inställningar > Ljud och video på din Webex-webbplats.