Stöd för Mac-produktivitetsverktyg avslutas

Den slutliga versionen av produktivitetsverktygen för Mac kommer att vara 41.5 eftersom Microsoft planerar att blockera blockering av tilläggsbaserade plugin-program på Mac Outlook från och med mitten av maj. Mac-baserade Outlook-kunder som vill använda Webex bör flytta till Cisco Webex Scheduler.

Webex produktivitetsverktyg är ett separat paket från skrivbordsprogrammet Webex Meetings från 39.10. Produktivitetsverktygen stöder inte längre integreringar med IBM Lotus Notes, IBM Sametime, Microsoft Lync, Internet Explorer och Skype for Business från och med 41.2.

Installera Webex produktivitetsverktyg för Mac

Om webbplatsadministratören har aktiverat alternativen för Webex produktivitetsverktyg på din Webex-webbplats kommer alla Webex produktivitetsverktyg att installeras automatiskt på din webbplats. Dessutom kommer Webex produktivitetsverktyg att uppdateras automatiskt när nyare versioner finns tillgängliga.

Vid behov kan du också hämta och installera Webex produktivitetsverktyg manuellt.


Om du har en tidigare version av produktivitetsverktygen, avinstallera den versionen innan du installerar den nya versionen.

Innan du börjar

Innan du installerar Webex produktivitetsverktyg måste du se till att datorn uppfyller följande minimisystemkrav:

 • Du måste ha administratörsbehörighet för datorn.

 • Se systemkraven för Webex Meetings Suite för operativsystem, webbläsare och andra minimisystemkrav (WBS39).

1

Logga in på din Webex-webbplats.

2

Välj fliken Webex Meetings.

3

I den vänstra navigeringsraden, under Support, väljer du Hämtning.

4

Kontrollera att Mac är valt på hämtningssidan för Webex Meetings underProduktivitetsverktyg och välj sedan Hämta.

Dialogrutan Filhämtning visas.

5

Spara installationsfilen cwptools.dmg på din dator.

6

Öppna filen cwptools.dmg och sedan filen Webex Productivitytools.pkg som dyker upp.

7

När du uppmanas till det anger du din e-postadress, ditt lösenord och Webex-webbplatsens URL.

Konfigurera Webex produktivitetsverktyg

Om du vill konfigurera Webex produktivitetsverktyg eller kontrollera inställningarna öppnar du dialogrutan Inställningar genom något av följande alternativ:

1

För att konfigurera Webex produktivitetsverktyg eller för att verifiera dina inställningar väljer du Inställningar i Webex-menyn i Mac-menyraden.

2

Gör eventuella ändringar till följande:

 • Konto: Bekräfta Webex-webbplatsens URL och ditt användarnamn. Om du vill välja en annan Webex-webbplats loggar du ut och loggar sedan in igen.
 • Allmänt: Välj vilka alternativ du vill aktiverad:
  • Starta produktivitetsverktygen vid systemstart: Startar automatiskt Webex produktivitetsverktyg varje gång du startar din dator.

  • Schemalägg eller starta WebEx-möten från Microsoft Outlook: Låter dig använda Webex-integreringen till Microsoft Outlook för att schemalägga och starta Webex-möten.

 • Möten: ”Träffas nu”-inställningar: Välj Redigera för att gå till sidan Mitt Webex > Inställningar på din Webex-webbplats och redigera dina "Träffas nu"-inställningar.

  Fliken Mitt Webex på din Webex-webbplats visas. Mer information finns på Redigera dina Webex-inställningar.

 • Ljud: Verifiera din Ljud-pinkod och informationen om ditt ljudkonto. Du kan till exempel ha ett eller flera konton för personliga konferensnummer i Webex eller ha ett annat telekonferenskonto. Om du behöver göra ändringar i dina ljudinställningar väljer du Inställningar för > ljud och video på din Webex-webbplats.