Поддържаните формати включват:

  • WAV_FORMAT_PCM_8KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_16KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ_STEREO

  • WAV_FORMAT_PCM_44KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ_STEREO

  • WAV_FORMAT_MU_LAW_8KHZ

  • WAV_FORMAT_A_LAW_8KHZ

  • WAV_FORMAT_G729

1

Навигирайте до папката Jabber Chat Alerts на вашата система. Типичен път за инсталиране е: C:\Програмни файлове (x86)\Cisco системи\Cisco Jabber\Sounds\Jabber чат предупреждения.

2

Копирайте персонализирания звуков файл за чат сигнал в папката Jabber Chat Alerts.

Вече можете да видите новата опция за предупреждение в чата в раздела "Звуци и предупреждения" на прозореца "Опции".