Podporované formáty zahrnují:

  • WAV_FORMAT_PCM_8KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_16KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ_STEREO

  • WAV_FORMAT_PCM_44KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ_STEREO

  • WAV_FORMAT_MU_LAW_8KHZ

  • WAV_FORMAT_A_LAW_8KHZ

  • WAV_FORMAT_G729

1

Přejděte do složky Jabber Chat Alerts ve vašem systému. Typická instalační cesta je: C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber\Sounds\Jabber Chat Alerts.

2

Zkopírujte vlastní zvuky upozornění na chat do složky Jabber Chat Alerts.

Teď můžete zobrazit možnost upozornění na nový chat na kartě Zvuky a upozornění okna Možnosti.