Obsługiwane formaty:

  • WAV_FORMAT_PCM_8KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_16KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ_STEREO

  • WAV_FORMAT_PCM_44KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ_STEREO

  • WAV_FORMAT_MU_LAW_8KHZ

  • WAV_FORMAT_A_LAW_8KHZ

  • WAV_FORMAT_G729

1

Przejdź do folderu Jabber Chat Alerts w swoim systemie. Zazwyczaj ścieżka instalacji jest następująca: C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber\Sounds\Jabber Chat Alerts.

2

Skopiuj pliki dźwiękowe niestandardowych alertów czatu do folderu Jabber Chat Alerts.

Teraz na karcie Dźwięki i alerty w oknie Opcje dostępna będzie nowa opcja alertów czatu.