תבניות נתמכות כוללות:

  • WAV_FORMAT_PCM_8KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_16KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ_STEREO

  • WAV_FORMAT_PCM_44KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ_STEREO

  • WAV_FORMAT_MU_LAW_8KHZ

  • WAV_FORMAT_A_LAW_8KHZ

  • WAV_FORMAT_G729

1

נווט אל התיקיה ' התראות בצ ' ג'אבר במערכת. נתיב התקנה טיפוסי הוא: קבצי C:\Program (x86) \ Cisco Systems \ Cisco Jabber התראות בצ \Sounds\Jabber.

2

העתק את קובץ צליל ההתראה המותאמת אישית בצ לתוך התיקיה התראות שיחה ג'אבר.

כעת ניתן לראות את האפשרות ' התראת שיחה חדשה ' בכרטיסייה ' צלילים והתראות ' בחלון ' אפשרויות '.