• Опитайте се да получите достъп до вашия гласов асистент директно на мобилното си устройство.

  • Уверете се, че функцията за гласов асистент е активирана, въпреки че приложението Cisco слушалки.

    Вижте Активиране на функцията за гласов асистент чрезслушалките.

  • Свържете мобилното си устройство с Wi-Fi или мрежа за мобилни данни.

  • Уверете се, че вашият гласов асистент е актуализиран.

  • Уверете се, че мобилното ви устройство е съвместимо.