• Prøv å få tilgang til taleassistenten direkte på mobilenheten.

  • Kontroller at taleassistentfunksjonen er aktivert gjennom Cisco Headsets-appen.

    Se Aktivere aktivering av taleassistent via hodesettet.

  • Koble mobilenheten til et Wi-Fi- eller mobildatanettverk.

  • Kontroller at taleassistenten er oppdatert.

  • Kontroller at den mobile enheten er kompatibel.