• Spróbuj uzyskać dostęp do asystenta głosowego bezpośrednio na urządzeniu mobilnym.

  • Upewnij się, że funkcja asystenta głosowego jest włączona za pomocą aplikacji Cisco Headsets.

    Zobacz Włączanie aktywacji asystenta głosowego za pośrednictwem zestawu słuchawkowego.

  • Podłącz urządzenie przenośne do sieci Wi-Fi lub komórkowej transmisji danych.

  • Upewnij się, że asystent głosowy jest aktualny.

  • Upewnij się, że urządzenie mobilne jest zgodne.