• נסה לקבל גישה לעוזר הקול שלך ישירות במכשיר הנייד.

  • ודא שהתכונה ' עוזר קול ' מופעלת למרות שיישום האוזניות של Cisco.

    ראה הפעלת עוזר מסייע הקול דרך האוזניות.

  • חבר את המכשיר הנייד לרשת נתונים מWi-Fi או סלולרית.

  • ודא שעוזר הקול שלך מעודכן.

  • ודא שההתקן הנייד שלך תואם.