• Probeer rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat toegang te krijgen tot uw spraakassistent.

  • Zorg ervoor dat de spraakassistentfunctie is ingeschakeld in de app Cisco Headsets.

    Zie Spraakassistent activeren via uw headset inschakelen.

  • Verbind uw mobiele apparaat met een wifi- of mobiel gegevensnetwerk.

  • Zorg ervoor dat uw spraakassistent up-to-date is.

  • Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat compatibel is.