Насрочете аудиоконференция с удостоверяване на ANI/CLI в обучението по Cisco Webex

Като хост можете да разрешите автоматична идентификация на номера или идентификация на повикващия ред, за да повишите сигурността на вашата обучителна сесия.

Насрочване на аудиоконференция с удостоверяване на ANI/CLI

Тази процедура е само за хост акаунти.

ANI (автоматична идентификация на номерата) или CLI (идентификация на повикващия ред) е форма на ИД на повикващия. Това е телефонна интелигентна услуга, която изпраща телефонния номер на обаждащ се, преди да бъде отговорено обаждането. Всеки обаждащ се на набиране с акаунт на хост сайт може да бъде удостоверен и поставен в правилната аудиоконференция, без да е необходимо да въвежда номер на събрание.

Ако имате хост акаунт и сайтът Ви е активиран за ANI/CLI, можете да:

 • Насрочете среща с удостоверяване с телеконферентна връзка ANI/CLI.

 • Бъдете удостоверени винаги, когато наберете във всяка аудиоконференция, активирана с ANI/CLI, на която сте били поканени по имейл. Удостоверяването на повикването се установява чрез съпоставяне на вашия имейл адрес на телефонен номер във вашия потребителски профил.

 • Задайте ПИН код за удостоверяване на повикване, за да предотвратите използването на номера на спуферите, за да наберете в аудиоконференция.

  1Влезте в сайта си за Обучение на Webex.
  2В навигационната лента под Хостване на сесияизберете Планиране на обучение.
  3Изберете Промяна на опциите за аудио.
  4Поставете отметка в квадратчето Разрешаване на удостоверяване на CLI на аудиоконференция, когато участниците се обадят в квадратчето, ако вече не е отметнато.
    

  Удостоверяването на обаждащия се е достъпно само за участниците, ако са поканени на аудиоконференция, активирана с CLI/ANI, по имейл по време на процеса на планиране на събранието. Всеки участник, поканен на аудиоконференцията, след като е започнал, не може да използва удостоверяване на повикващия.

  Удостоверяване на повикване за вашия хост акаунт

  Ако имате хост акаунт и сайтът ви е активиран за удостоверяване на повикване, можете да зададете удостоверяване за всеки телефонен номер, посочен във вашия потребителски профил. Обаждането Ви се удостоверява чрез съпоставяне на вашия имейл адрес спрямо определени телефонни номера в потребителския ви профил винаги, когато наберете в CLI (идентификация на повикващия ред) или ANI (автоматична идентификация на номерата) активирана аудиоконференция, на която сте били поканени по имейл.

  Удостоверяването на обаждащия се е налично само ако сте били поканени на аудиоконференция, активирана с CLI/ANI, по имейл по време на процеса на планиране на събранието. Удостоверяването на обаждащ се не е налично, ако набирате cLI/ANI активирана аудиоконференция:

  • От покана, различна от имейл.

  • От имейл покана произхожда по време на събранието.

  Указване на удостоверяване с цел повикване за вашия хост акаунт

   1 Влезте във вашия уеб сайт на Cisco Webex Срещи.
   2В навигационната лента изберете Моят Webex.
   3Изберете Моят профил.
   4Под Лична информация поставете отметка в квадратчето Удостоверяване за повикване до всеки телефоненномер, за който искате удостоверяване с набиране.
   5Изберете Актуализиране.

   Указване на ПИН код за удостоверяване

   Ако имате хост акаунт и сайтът Ви е активиран за CLI (идентификация на повикващия ред) или аудиоконференции с ANI (автоматична идентификация на номерата), използвайте ПИН код за удостоверяване. ПИН кодът не позволява на спуферите да използват номера ви, за да набере в аудиоконференция.

   Ако администраторът на сайта Ви зададе ПИН кода за удостоверяване като задължителен за всички профили, като използва удостоверяване на повикване на сайта Ви, трябва да посочите ПИН код. В противен случай удостоверяването на повикващия е забранено за вашия акаунт.

    1Влезте във вашия уеб сайт на Webex Meetings.
    2В навигационната лента изберете Моят Webex.
    3Изберете Моят профил.
    4Под Лична информация, в текстовото поле PIN въведете 4-цифрен ПИН номер на вашия избор.
    5Изберете Актуализиране.
    Беше ли полезна тази статия?