Schemalägga en ljudkonferens med ANI-/CLI-autentisering i Cisco Webex Training

Som värd kan du aktivera automatisk nummeridentifiering eller CLI (caller line identification) för att höja utbildningsmötets säkerhet.

Schemalägga en ljudkonferens med ANI/CLI-autentisering

Denna procedur är endast för värdkonton.

ANI (automatic number identification) eller CLI (caller line identification) är en form av inringar-ID. Det är en telefoniintelligent tjänst som skickar telefonnumret från den som ringer in innan samtalet besvaras. Alla som ringer upp med ett värdplatskonto kan autentiseras och placeras i korrekt ljudkonferens utan att behöva ange mötesnummer.

Om du har ett värdkonto och din webbplats är aktiverad för ANI/CLI kan du:

 • Schemalägga ett möte med ANI/CLI-inringning för telekonferensautentisering.

 • Bli autentiserad varje gång du ringer in till alla ANI/CLI-aktiverade ljudkonferenser som du har bjudits in till via e-post. Autentisering vid inringning upprättas genom att din e-postadress mappas till ett telefonnummer i din användarprofil.

 • Ange en PIN-kod för autentisering vid inringning för att förhindra att obehöriga använder ditt nummer för att ringa in till en ljudkonferens.

  1Logga in på din Webex Training-webbplats.
  2På navigeringsraden, under Var värd för en session väljer du Schemalägg utbildning.
  3Välj Ändra ljudalternativ.
  4Markera Aktivera CLI-autentisering för ljudkonferens när mötesdeltagare ringer in om den inte redan är markerad.
    

  Inringningsautentisering är endast tillgänglig för mötesdeltagare som har bjudits in till en CLI-/ANI-aktiverad ljudkonferens via e-post under mötets schemaläggningsprocess. Alla mötesdeltagare som bjuds in till ljudkonferensen när den har börjat kan inte använda inringningsautentisering.

  Autentisering vid inringning för ditt värdkonto

  Om du har ett värdkonto och din webbplats är aktiverad för autentisering vid inringning kan du ställa in autentisering för de telefonnummer som visas i din användarprofil. Ditt samtal autentiseras genom att programmet mappar din e-postadress till ett angivet telefonnummer i din profil varje gång du ringer upp en ljudkonferens som du har bjudits in till via e-post och som har CLI (caller line identification) eller ANI (automatic number identification) aktiverad.

  Inringningsautentisering är endast tillgänglig om du har bjudits in till en CLI-/ANI-aktiverad ljudkonferens via e-post under schemaläggningsprocessen för mötet. Inringningsautentisering är inte tillgänglig om du ringer in till en CLI/ANI-aktiverad ljudkonferens:

  • Från en inbjudan som inte är en e-postinbjudan.

  • Från en e-postinbjudan som skickades ut under mötet.

  Ange autentisering vid inringning för ditt värdkonto

   1 Logga in på din Cisco Webex Meetings webbplats.
   2På navigeringsraden väljer du Mitt Webex.
   3Välj Min profil.
   4Under Personlig information markerar du kryssrutan Autentisering vid inringning intill alla telefonnummer som du vill ge autentisering vid inringning.
   5Välj Uppdatera.

   Ange en autentiserings-PIN-kod

   Om du har ett värdkonto och din webbplats är aktiverad för ljudkonferenser med CLI (caller line identification) eller ANI (automatic number identification) använder du en PIN-kod. PIN-koden hindrar obehöriga från att använda ditt nummer för att ringa in till en ljudkonferens.

   Om din webbplatsadministratör har konfigurerat att PIN-koder krävs för alla konton som använder inringningsautentisering på din webbplats måste du ange en PIN-kod. Annars inaktiveras inringningsautentisering för ditt konto.

    1Logga in på din Webex Meetings webbplats.
    2På navigeringsraden väljer du Mitt Webex.
    3Välj Min profil.
    4Under Personlig information, i textrutan PIN anger du en fyrsiffrig PIN-kod som du själv väljer.
    5Välj Uppdatera.
    Var den här artikeln användbar?