Planlegge en lydkonferanse med ANI/CLI-autentisering i Cisco Webex Training

Som vert kan du aktivere automatisk nummeridentifikasjon eller oppringerlinjeidentifikasjon for å øke sikkerheten for opplæringsøkten.

Planlegge en lydkonferanse med ANI/CLI-autentisering

Denne fremgangsmåten gjelder bare for vertskontoer.

ANI (automatisk nummeridentifikasjon) eller CLI (oppringerlinjeidentifikasjon) er en form for innringer-ID. Det er en intelligent telefonitjeneste som sender telefonnummeret til en innringer før anropet blir besvart. Alle innringere med en vertsnettstedkonto kan godkjennes og plasseres i riktig lydkonferanse uten å måtte angi et møtenummer.

Hvis du har en vertskonto og nettstedet ditt er aktivert for ANI/CLI, kan du gjøre følgende:

 • Planlegge et møte med innringing og ANI/CLI-telefonkonferanseautentisering.

 • Godkjennes hver gang du ringer inn til en ANI/CLI-aktivert lydkonferanse du er invitert til via e-post. Innringerautentiseringen opprettes ved å tilordne e-postadressen din til et telefonnummer i brukerprofilen.

 • Angi en PIN-kode for innringerautentisering for å hindre at forfalskere bruker nummeret ditt til å ringe inn til en lydkonferanse.

  1Logg på Webex Training-nettstedet ditt.
  2På navigasjonslinjen velger du Planlegg opplæring under Vær vert for en økt.
  3Velg Endre lydalternativer.
  4Merk av for Aktiver CLI-autentisering for lydkonferanse når deltakere ringer inn, hvis det ikke allerede er merket av for dette alternativet.
    

  Oppringerautentisering er bare tilgjengelig for deltakere hvis de inviteres til en CLI/ANI-aktivert lydkonferanse via e-post under møteplanleggingsprosessen. Alle deltakere som inviteres til lydkonferansen når den har begynt, kan ikke bruke oppringerautentisering.

  Innringerautentisering for vertskontoen

  Hvis du har en vertskonto og nettstedet er aktivert for innringerautentisering, kan du angi autentisering for et hvilket som helst telefonnummer som er oppført i brukerprofilen. Samtalen godkjennes ved å tilordne e-postadressen din mot angitte telefonnumre i profilen din når du ringer inn til en CLI- (oppringerlinjeidentifikasjon) eller ANI-aktivert (automatisk nummeridentifikasjon) lydkonferanse du er invitert til via e-post.

  Oppringerautentisering er bare tilgjengelig hvis du har blitt invitert til en CLI/ANI-aktivert lydkonferanse via e-post under møteplanleggingsprosessen. Oppringerautentisering er ikke tilgjengelig hvis du ringer inn til en CLI/ANI-aktivert lydkonferanse:

  • Fra en annen invitasjon enn e-post.

  • Fra en e-postinvitasjon opprettet under møtet.

  Angi innringerautentisering for vertskontoen

   1 Logg på Cisco Webex Meetings-nettstedet ditt.
   2Velg Min Webex på navigasjonslinjen.
   3Velg Min profil.
   4Under Personlige opplysninger merker du av for Innringerautentisering ved siden av ethvert telefonnummer som du ønsker innringingsautentisering for.
   5Velg Oppdater.

   Angi en PIN-kode for autentisering

   Hvis du har en vertskonto og nettstedet er aktivert for CLI- (oppringerlinjeidentifikasjon) eller ANI-lydkonferanser (automatisk nummeridentifikasjon), bruker du en PIN-kode for autentisering. PIN-koden hindrer forfalskere i å bruke nummeret ditt til å ringe inn til en lydkonferanse.

   Hvis nettstedsadministratoren angir PIN-koden for autentisering som obligatorisk for alle kontoer som bruker innringerautentisering på nettstedet, må du angi en PIN-kode. Ellers deaktiveres oppringerautentisering for kontoen din.

    1Logg på Webex Meetings-nettstedet ditt.
    2Velg Min Webex på navigasjonslinjen.
    3Velg Min profil.
    4Under Personlige opplysninger, i tekstboksen PIN, angir du et 4-sifret PIN-nummer du velger.
    5Velg Oppdater.
    Var denne artikkelen nyttig?