Een audioconferentie plannen met ANI/CLI-verificatie in Cisco Webex Training

Als host kunt u ANI (automatic number identification) of CLI (caller line identification) activeren om de veiligheid van uw trainingssessie te vergroten.

Een audioconferentie plannen met ANI/CLI-verificatie

Deze procedure geldt alleen voor hostaccounts.

ANI (automatic number identification) of CLI (caller line identification) is een type beller-id. Dit is een intelligente telefonieservice die het telefoonnummer van een beller doorgeeft voordat het gesprek wordt beantwoord. Elke inbeller met een hostsite-account kan worden geverifieerd en aan de juiste audioconferentie worden toegevoegd zonder een vergaderingnummer te hoeven invoeren.

Als u beschikt over een hostaccount en uw site geschikt is voor ANI/CLI, kunt u:

 • Een vergadering plannen met teleconferentieverificatie voor inbel-ANI/CLI.

 • U wordt geverifieerd zodra u inbelt bij een ANI-/CLI-audioconferentie waarvoor u via e-mail bent uitgenodigd. Inbelverificatie gebeurt door uw e-mailadres te koppelen aan een telefoonnummer in uw gebruikersprofiel.

 • Geef een inbelpincode op voor verificatie om te verhinderen dat 'nepinbellers' met uw nummer inbellen bij een audioconferentie

  1Meld u aan bij uw Webex Training-site.
  2Klik op de navigatiebalk onder Een sessie hosten op Training plannen.
  3Selecteer Audio-opties wijzigen.
  4Schakel het selectievakje CLI-verificatie voor audioconferentie toestaan als deelnemers inbellen in indien dit nog niet is ingeschakeld.
    

  Bellerverificatie is alleen beschikbaar voor deelnemers die tijdens het plannen van de vergadering via e-mail zijn uitgenodigd voor een CLI-/ANI-audioconferentie. Elke deelnemer die voor een audioconferentie wordt uitgenodigd die al is begonnen, kan geen bellerverificatie gebruiken.

  Inbelverificatie voor uw hostaccount

  Als u beschikt over een hostaccount en uw locatie geschikt is voor inbelverificatie, kunt u verificatie voor elk telefoonnummer in uw gebruikersprofiel instellen. Uw oproep wordt geverifieerd door uw e-mailadres te koppelen aan bepaalde telefoonnummers in uw profiel zodra u inbelt bij een audioconferentie die geschikt is voor CLI (caller line identification) of ANI (automatic number identification) en waarvoor u via e-mail bent uitgenodigd.

  Bellerverificatie is alleen beschikbaar als u tijdens het plannen van de vergadering via e-mail bent uitgenodigd voor een CLI-/ANI-audioconferentie. Bellerverificatie is niet beschikbaar als u inbelt bij een CLI-/ANI-audioconferentie als:

  • U niet via e-mail bent uitgenodigd.

  • U tijdens de vergadering via e-mail bent uitgenodigd.

  Inbelverificatie voor uw hostaccount opgeven

   1 Meld u aan bij uw Cisco Webex Meetings website.
   2Selecteer Mijn Webex op de navigatiebalk.
   3Selecteer Mijn profiel.
   4Schakel onder Persoonlijke gegevens het selectievakje Inbelverificatie in naast elk telefoonnummer dat u wilt gebruiken voor inbelverificatie.
   5Selecteer Bijwerken.

   Een verificatiepincode opgeven

   Als u beschikt over een hostaccount en uw locatie is geschikt voor audioconferenties met CLI (caller line identification) of ANI (automatic number identification), gebruikt u een verificatiepincode. Met een dergelijke pincode kunt u verhinderen dat 'nepinbellers' met uw nummer inbellen bij een audioconferentie.

   Als uw sitebeheerder de verificatiepincode instelt als verplicht voor alle accounts die op uw site inbelverificatie gebruiken, moet u een pincode opgeven. Anders wordt bellerverificatie voor uw account uitgeschakeld.

    1Meld u aan bij uw Webex Meetings website.
    2Selecteer Mijn Webex op de navigatiebalk.
    3Selecteer Mijn profiel.
    4Onder Persoonlijke gegevens voert u in het tekstvak Pincode een viercijferige pincode naar keuze in.
    5Selecteer Bijwerken.
    Vond u dit artikel nuttig?