Преди да започнете

  • Включете Вашия Bluetooth в устройството си.

  • Свържете вашия Android Wear с устройството си с Android.

  • Трябва да имате активирани телефонните услуги cisco Jabber за вашия акаунт.

1

За да отговорите на входящо обаждане, плъзнете наляво.

2

За да откажете входящо обаждане, плъзнете надясно.

3

За да изпратите бързо съобщение до обаждащата се, плъзнете нагоре.

4

За да извикате обратно контакт, отидете на страница "Последни" и докоснете контакта.

5

Други операции, които можете да извършвате на Android Wear, са:

  • Изключване на текущо повикване или конферентен разговор

  • Прекратяване на разговор или конферентен разговор

  • Възобновяване на повикване, което е задържано или паркирано