Než začnete

  • Zapněte Bluetooth v zařízení.

  • Připojte své zařízení Android Wear k zařízení se systémem Android.

  • Ke svému účtu musíte mít aktivovány telefonní služby Cisco Jabber.

1

Chcete-li Přijmoutpříchozí hovor, potáhněte doleva.

2

Chcete-li Odmítnout příchozí hovor, potáhněte doprava.

3

Chcete-li volajícímu odeslat rychlou zprávu, potáhněte nahoru.

4

Chcete-li volat zpět na kontakt, přejděte na stránku Historie a klepněte na kontakt.

5

Mezi další operace, které můžete provádět v Android Wear, patří:

  • Ztlumení probíhající hovor nebo konferenčního hovoru

  • Ukončení hovoru nebo konferenčního hovoru

  • Obnovení přidrženého nebo zaparkovaného hovoru