Pre nego što počneš

  • Uključite Bluetooth u uređaju.

  • Povežite svoj Android Wear sa svojim Android uređajem.

  • Morate aktivirati usluge Cisco Jabber telefona za vaš nalog.

1

Da biste odgovorili na dolazni poziv, brzo prevucite nalevo.

2

Da biste odbili dolazni poziv, brzo prevucite nadesno.

3

Brzo prevucite prstom nagore da biste pozivaoca poslali brzom porukom.

4

Da biste ponovo pozvali kontakt, idite na stranicu "Nedavni" i dodirnite kontakt.

5

Ostale operacije koje možete izvršiti na Android Wear-u su:

  • Priguši poziv ili konferencijski poziv

  • Završavanje poziva ili konferencijskog poziva

  • Nastavite poziv koji je na čekanju ili parkiran