Вашият Webex сайт предоставя ограничено количество място за съхранение на файлове за запис на потребители в областта Моите файлове на MyWebex. Когато капацитетът за вашия сайт е надвишен, потребителите не могат да съхраняват повече файлове на сайта. Можете да зададете тази опция, така че да получите предупредително съобщение за капацитета за съхранение, следващия път, когато влезете в контролния център.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги.

2

Под Събраниеизберете Сайтове , изберете сайта си и след това изберете Конфигуриране на сайт .

3

Изберете Опции за сайта, след което намерете Известяване на администратора на сайта, ако използването на съхранение надвишава % от общото __разпределено пространство.

4

Задайте процента на общото разпределено пространство, при което искате да получите предупредително съобщение.

5

Изберете Актуализиране.