Vaša Webex lokacija obezbeđuje ograničenu količinu prostora za skladištenje datoteka za snimanje korisnika u oblasti "Moje datoteke" na webexu. Kada je prekoračen kapacitet vaše lokacije, korisnici ne mogu da skladište više datoteka na lokaciji. Ovu opciju možete da podesite tako da dobijete poruku upozorenja o kapacitetu skladištenja, kada se sledeći put prijavite u kontrolno čvorište.

1

Iz prikaza klijenta https://admin.webex.com, idite na lokaciju "Usluge".

2

U okviru Sastanakizaberite stavku Lokacije , odaberite lokaciju, a zatim izaberite Stavku Konfiguriši lokaciju.

3

Izaberite opcijelokacije , a zatim pronađite obavesti administratora lokacije ako korišćenje skladišta __premašuje % ukupnog dodeljenog prostora.

4

Navedite procenat ukupno dodeljenog prostora na koji želite da primite poruku upozorenja.

5

Izaberite ispravku.