Din WebEx-webbplats tillhandahåller en begränsad mängd lagringsutrymme för användares inspelade filer i området Mina filer i Mitt WebEx. När kapaciteten för din webbplats har överskridits kan användarna inte längre lagra fler filer på webbplatsen. Du kan konfigurera det här alternativet så att du får ett varningsmeddelande om lagringskapaciteten, nästa gång du loggar in på Kontrollhubb.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster.http://admin.webex.com

2

Under Möte väljer du Webbplatser, markerar din webbplats och väljer sedan Konfigurera webbplats.

3

Välj Webbplatsalternativ, leta sedan upp Meddela webbplatsadministratör om lagringsanvändning överskrider __ % av det totala tilldelade utrymmet.

4

Ange andelen totalt utrymme i procent när du vill få ett varningsmeddelande.

5

Välj Uppdatera.