Din Webex-webbplats tillhandahåller ett begränsat lagringsutrymme för användarinspelningsfiler i området Mina filer i Mitt Webex. När kapaciteten för din webbplats har överskridits kan användarna inte längre lagra fler filer på webbplatsen. Du kan ställa in det här alternativet så att du får ett varningsmeddelande om lagringskapaciteten nästa gång du loggar in på Control Hub.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com, gå till Tjänster .

2

Under Möte väljer du Webbplatser , väljer din webbplats och väljer sedan Konfigurera webbplats .

3

Välj webbplatsalternativ och leta sedan Meddela webbplatsadministratören om lagringsanvändningen överstiger __ % av det totala tilldelade utrymmet .

4

Ange andelen totalt utrymme i procent när du vill få ett varningsmeddelande.

5

Välj Uppdatering .