Witryna Webex zapewnia ograniczoną ilość miejsca na pliki do nagrywania plików przez użytkownika w obszarze Moje pliki w witrynie My Webex. Po przekroczeniu pojemności witryny użytkownicy nie mogą przechowywać w niej większej liczby plików. Tę opcję można ustawić tak, aby przy następnym logowaniu do centrum sterowania był wyświetlany komunikat ostrzegawczy o pojemności magazynu.

1

Z widoku klienta przejdź https://admin.webex.com, do Usługi.

2

W obszarze Spotkaniewybierz pozycję Witryny, wybierz witrynę, a następnie wybierz pozycję Konfiguruj witrynę.

3

Wybierz pozycję Opcje witryny, a następnie znajdź pozycję Powiadom administratora witryny, jeśli użycie magazynu przekroczy __% całkowitej przydzielonejprzestrzeni.

4

Określ procent całkowitej przydzielonej przestrzeni, przy której ma zostać wyświetlony komunikat ostrzegawczy.

5

Wybierz Aktualizuj.