אתר Webex שלך מספק כמות מוגבלת של שטח אחסון עבור קבצי הקלטה של משתמשים באזור הקבצים שלי ב- Webexשלי . כאשר חורגת מהקיבולת של האתר שלך, משתמשים אינם יכולים לאחסן קבצים נוספים באתר. באפשרותך להגדיר אפשרות זו כך שתקבל הודעת אזהרה על קיבולת האחסון, בפעם הבאה שתיכנס ל - Control Hub.

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל שירותים.

2

תחת פגישה, בחר אתרים, בחר את האתר שלך ולאחר מכן בחר קבע תצורה של אתר.

3

בחר אפשרויותאתר ולאחר מכן אתר את הודע למנהל האתר אם השימוש באחסון עולה על __% מהשטחהכולל שהוקצה.

4

ציין את אחוז השטח הכולל שהוקצה שבו ברצונך לקבל הודעת אזהרה.

5

בחר עדכן.