Vaša stránka Webex poskytuje obmedzené množstvo úložného priestoru pre používateľské nahrávacie súbory v Moje súbory oblasť My Webex. Keď sa prekročí kapacita vašej lokality, používatelia nemôžu na lokalitu ukladať ďalšie súbory. Túto možnosť môžete nastaviť tak, aby ste pri ďalšom prihlásení dostali varovnú správu o kapacite úložiska Control Hub.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Služby .

2

Pod Stretnutie , vyberte Stránky , vyberte svoju lokalitu a potom vyberte Konfigurovať stránku .

3

Vyberte Možnosti lokality , potom nájdite Upozorniť správcu lokality, ak využitie úložiska prekročí __% z celkového prideleného priestoru .

4

Zadajte percento z celkového prideleného priestoru, pri ktorom chcete dostávať varovnú správu.

5

Vyberte Aktualizovať .