Ако имате хост акаунт, можете да планирате събрания или обучителни сесии от името на някого във вашата организация. Това лице трябва да ви позволи да насрочите срещи или обучителни сесии от тяхно име. За повече информация вижте следното:

След това можете да насрочите среща или обучителна сесия от името на това лице. За повече информация вижте следното:

Ако лицето, което насрочвате от името на също иска някой друг да започне събранието, cohost може да поеме ролята на домакин.

Ако не сте в състояние да насрочите среща или обучителна сесия от името на някой друг, вж.