Ako imate nalog domaćina, možete da planirate sastanke ili treninge u ime nekoga u vašoj organizaciji. Ta osoba mora da vam dozvoli da zakažete sastanke ili treninge u njeno ime. Više informacija potražite u sledećem članku:

Zatim možete zakazati sastanak ili trening u ime te osobe. Više informacija potražite u sledećem članku:

Ako osoba koju zakažu u ime takođe želi da neko drugi započne sastanak, kohost može da preuzme ulogudomaćina.

Ako ne možete da zakažete sastanak ili obuku u ime nekog drugog, pogledajte kako da rešite probleme sa rasporedom u ime problema?