Jeśli masz konto gospodarza, możesz planować spotkania lub sesje szkoleniowe w imieniu kogoś z Twojej organizacji i uzyskiwać dostęp do treści spotkania po jego zakończeniu.Osoba ta musi umożliwić Ci planowanie spotkań lub sesji szkoleniowych w jej imieniu.Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Następnie możesz zaplanować spotkanie lub sesję szkoleniową w imieniu tej osoby.Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Jeśli osoba, w imieniu której planujesz spotkanie, również chce, aby ktoś inny rozpoczął spotkanie, współgospodarz może przejąć rolę gospodarza.

Jeśli nie możesz zaplanować spotkania lub sesji szkoleniowej w imieniu innej osoby, zobacz Jak rozwiązywać problemy z harmonogramem w imieniu problemów?