Als u een hostaccount, kunt u vergaderingen of trainingssessies plannen namens iemand in uw organisatie. Deze persoon moet u toestaan om namens hem of haar vergaderingen of trainingssessies te plannen. Zie voor meer informatie:

Vervolgens kunt u een vergadering plannen of trainingssessie die persoon. Zie voor meer informatie:

Als de persoon die u namens een vergadering plant, ook wil dat iemand anders de vergadering start, kan een cohost de hostrolovernemen.

Als u geen vergadering kunt plannen of als trainingssessie iemand anders bent, kunt u bekijken Hoe los ik problemen met plannen namens iemand anders op?