Тази статия се отнася само за споделен устройства.

По подразбиране вашите бели дъски и активност в мрежата се изтриват автоматично всеки ден в полунощ. С тази конфигурация можете да настроите различно време за почистване или да деактивирате ежедневното почистване.

За достъп до тази конфигурация отидете на локалния уеб интерфейс на устройството. Прочетете Настройки на устройството статия за повече информация как да получите достъп до него. Когато уеб интерфейсът на устройството е отворен, отидете до Настройвам раздел, изберете Настройкии изберете следните конфигурации:

  • Конфигурация > Почистване на стаята > Автоматично стартиране > HourOfDay: Изберете кога искате да се извърши почистването.

  • Конфигурация > Почистване на стаята > Автоматично стартиране > Тип съдържание > WebData: Изберете ежедневно, ако искате да изтривате активността при сърфиране всеки ден в зададения час. Тази конфигурация е достъпна само за Desk Pros и Webex Boards, които използват уеб двигателя.

  • Конфигурация > Почистване на стаята > Автоматично стартиране > Тип съдържание > Бели дъски: Изберете ежедневно, ако искате да изтривате белите дъски всеки ден в зададения час.