Tento článek se týká pouze sdílených zařízení.

Ve výchozím nastavení jsou každý den o půlnoci automaticky odstraněny tabule a webové aktivity. Tato konfigurace umožňuje nastavit jiný čas nebo vypnout pravidelné kažodenní čištění.

Můžete ji změnit v místním webovém rozhraní zařízení. Další informace, jak na ni přejít, najdete v článku Konfigurace zařízení. Po otevření webového rozhraní zařízení přejděte na kartu Nastavení, vyberte Nastavení a zvolte následující konfiguraci:

  • Configuration > RoomCleanup > AutoRun > HourOfDay (Konfigurace > Vyčištění místnosti > Automatické spuštění > Denní hodina): Zvolte, kdy má dojít k vyčištění.

  • Configuration > RoomCleanup > AutoRun > ContentType > WebData (Konfigurace > Vyčištění místnosti > Automatické spuštění > Typ obsahu > Webová data): Zvolte „daily“, chcete-li každý den v nastavený čas odstranit aktivitu při procházení. Tato konfigurace je dostupná pouze v zařízeních Desk Pro a Webex Board, které používají webový modul.

  • Configuration > RoomCleanup > AutoRun > ContentType > Whiteboards (Konfigurace > Vyčištění místnosti > Automatické spuštění > Typ obsahu > Tabule): Pokud chcete každý den v nastavený čas odstranit tabule, zvolte „daily“ (denně).