Denne artikkelen gjelder kun for delt enheter.

Som standard slettes tavler og nettaktivitet automatisk hver dag ved midnatt. Med denne konfigurasjonen kan du sette opp en annen oppryddingstid, eller deaktivere den daglige oppryddingen.

For å få tilgang til denne konfigurasjonen, gå til enhetens lokale nettgrensesnitt. Les Enhetsinnstillinger artikkelen for mer informasjon om hvordan du får tilgang til den. Når nettgrensesnittet til enheten er åpnet, naviger til Oppsett fanen, velg Innstillinger, og velg følgende konfigurasjoner:

  • Konfigurasjon > RoomCleanup > AutoRun > Hour OfDay: Velg når du vil at oppryddingen skal skje.

  • Konfigurasjon > RoomCleanup > AutoRun > Innholdstype > WebData: Velg daglig hvis du vil slette nettlesingsaktiviteten hver dag til angitt tid. Denne konfigurasjonen er kun tilgjengelig på Desk Pros og Webex Boards som bruker webmotoren.

  • Konfigurasjon > RoomCleanup > AutoRun > Innholdstype > Tavler: Velg daglig hvis du ønsker å slette tavlene hver dag til innstilt tid.