Ovaj članak se odnosi samo na deljene uređaje.

Podrazumevano, bele table i veb aktivnosti se brišu automatski svakog dana u ponoć. Pomoću ove konfiguracije možete da podesite drugo vreme čišćenja ili da onemogućite svakodnevno čišćenje.

Da biste pristupili ovoj konfiguraciji, idite na lokalni veb interfejs uređaja. Pročitajte članak Podešavanja uređaja za više informacija o tome kako da mu pristupite. Kada se otvori veb interfejs uređaja, idite na karticu Podešavanje, izaberite Podešavanjai izaberite sledeće konfiguracije:

  • Konfiguracija > RoomCleanup > AutoRun > HourOfDay: Izaberite kada želite da dođe do čišćenja.

  • Konfiguracija > RoomCleanup > AutoRun > ContentType > WebData: Izaberite dnevno ako želite da izbrišete aktivnost pregledanja svaki dan u podešeno vreme. Ova konfiguracija je dostupna samo na Desk Pros i Webex pločama koje koriste veb motor.

  • Konfiguracija > RoomCleanup > AutoRun > ContentType > Whiteboards: Izaberite dnevno ako želite da izbrišete table svaki dan u podešeno vreme.