Den här artikeln gäller endast delade enheter.

Som standard tas dina whiteboards och din webbaktivitet bort automatiskt vid midnatt varje dygn. Med den här konfigurationen kan du ställa in en alternativ rensningstid eller avaktivera daglig rensning.

Om du vill komma åt den här konfigurationen öppnar du enhetens lokala webbgränssnitt . I artikeln Enhetsinställningar finns mer information om hur du kommer åt inställningen. När du har öppnat enhetens webbgränssnitt går du vill fliken Konfiguration, väljer Inställningar och sedan följande konfiguration:

  • Konfiguration > Rensing av rum > Automatisk körning > Tidpunkt: välj när du vill att rensningen ska ske.

  • Konfiguration > Rensing av rum > Automatisk körning > Innehållstyp > Webbdata: välj dagligen om du vill ta bort webbläsaraktivitet dagligen vid angiven tid. Den här konfigurationen är bara tillgänglig för Desk Pro- och Webex Board-enheter som använder webbmotorn.

  • Konfiguration > Rensing av rum > Automatisk körning > Innehållstyp > Whiteboards: välj dagligen om du vill ta bort whiteboards dagligen vid angiven tid.