Ovaj se članak odnosi samo na dijeljene uređaje.

Prema zadanim postavkama, bijele ploče i web-aktivnost automatski se brišu svaki dan u ponoć. Pomoću ove konfiguracije možete postaviti drugo vrijeme čišćenja ili onemogućiti svakodnevna čišćenja.

Da biste pristupili ovoj konfiguraciji, idite na lokalno web sučelje uređaja. Pročitajte članak Postavke uređaja za više informacija o tome kako mu pristupiti. Kad se otvori web-sučelje uređaja, otvorite karticu Setup, odaberite Settingsi odaberite sljedeće konfiguracije:

  • Konfiguracija > RoomCleanup > AutoRun > HourOfDay: Odaberite kada želite da dođe do čišćenja.

  • Konfiguracija > RoomCleanup > AutoRun > ContentType > WebData: Odaberite dnevno ako želite izbrisati aktivnost pregledavanja svaki dan u podešeno vrijeme. Ova konfiguracija dostupna je samo na Desk Pros i Webex pločama koje koriste web engine.

  • Konfiguracija > RoomCleanup > AutoRun > ContentType > Whiteboards: Odaberite dnevno ako želite obrisati bijele ploče svaki dan u podešeno vrijeme.