Осъществяване на повикване

Използвайте своя телефон така, както използвате всеки друг телефон, за да извършите повикване.

Осъществяване на повикване с включен високоговорител на телефона

Използвайте високоговорителя за разговор без ръце. Имайте предвид, че колегите Ви също могат да слушат разговора Ви.

1

Въведете номер с клавиатурата.

2

Натиснете високоговорител .

Осъществяване на повикване с наушници

Използвайте Наушниците си за разговори без ръце, което няма да пречи на колегите Ви и Ви дава известна поверителност.

1

Свържете Наушници.

2

Въведете номер с клавиатурата.

3

Натиснете слушалки .

Осъществяване на повикване с код за Бързо набираане

Преди да започнете

Настройте кодове за Бързо набираане на уеб страницата на телефона или от екрана на телефона.

1

Въведете кода за бързо набиране и натиснете Повикване.

2

За да осъществите повикване при вдигната слушалка, въведете кода за бързо набиране и натиснете Набиране.

Повторно набиране на номер

Можете да направите повикване към телефонния номер, който е набиран последен.

1

Натиснете Повторно набиране.


 

За Webex Calling работните области поддържат "Редактиране", когато хронологията на локалните повиквания е зададена на устройствата на работната област или с помощта на FAC *66.

2

Изберете запис на повикване от списъка Направени повиквания и натиснете Повикване.

Можете също да получите достъп до списъка Поставени повиквания от Информация и настройки > Последни > Извършени повиквания .

Набиране на международен номер

Можете да правите международни повиквания, като поставите знак плюс (+) пред номера на телефона.

1

Натиснете и задръжте звездата (*) поне за 1 секунда.

Пред първата цифра от номера на телефона се показва знака плюс (+).

2

Въведете телефонния номер.

3

Натиснете Повикване или изчакайте 10 секунди след натискането на последния бутон за автоматично повикване.

Защитени повиквания

Телефонът ви криптира всички обаждания, за да защити обажданията. Иконата за заключване се показва на екрана на телефона за всички защитени повиквания.

Можете също така да зададете парола на телефона си, за да ограничите неоторизирания достъп.