Осъществяване на повикване

Използвайте своя телефон така, както използвате всеки друг телефон, за да извършите повикване.

Осъществяване на повикване с включен високоговорител на телефона

Използвайте високоговорителя за разговор без ръце. Имайте предвид, че колегите Ви също могат да слушат разговора Ви.

1

Въведете номер с клавиатурата.

2

Натиснете високоговорител .

Повиквания с наушници

Използвайте Наушниците си за разговори без ръце, което няма да пречи на колегите Ви и Ви дава известна поверителност.

1

Свържете Наушници.

2

Въведете номер с клавиатурата.

3

Натиснете слушалки .

Осъществяване на повикване с код за Бързо набираане

Преди да започнете

Настройте кодове за Бързо набираане на уеб страницата на телефона или от екрана на телефона.

1

Въведете кода за бързо набиране и натиснете Повикване.

2

За да осъществите повикване при вдигната слушалка, въведете кода за бързо набиране и натиснете Набиране.

Повторно набиране на номер

Можете да направите повикване към телефонния номер, който е набиран последен.

1

Натиснете Повторно набиране.


 

За работни пространства на Webex Calling, които поддържат повторно набиране, при задаване на Локално повикване за работното пространство на устройството чрез FAC*66.

2

Изберете запис на повикване от списъка Направени повиквания и натиснете Повикване.

Можете също така да получите достъп до списъка с поставени повиквания от Информация и настройки > Скорошни > Поставени повиквания.

Набиране на международен номер

Можете да правите международни повиквания, като поставите знак плюс (+) пред номера на телефона.

1

Натиснете и задръжте звездата (*) поне за 1 секунда.

Пред първата цифра от номера на телефона се показва знака плюс (+).

2

Въведете телефонния номер.

3

Натиснете Повикване или изчакайте 10 секунди след натискането на последния бутон за автоматично повикване.

Защитени повиквания

Телефонът ви шифрова всички повиквания, за да ги защити. Иконата за заключване се показва на екрана на телефона за всички защитени повиквания.

Можете също да зададете парола на телефона си, за да ограничите неоторизирания достъп.