Zavolání

Hovor na telefonu uskutečníte stejně jako na jakémkoli jiném telefonu.

Uskutečnění hovoru pomocí hlasitého odposlechu

K volání bez použití rukou použijte hlasitý odposlech. Nezapomeňte, že vaši spolupracovníci mohou váš hovor slyšet také.

1

Zadejte číslo na klávesnici.

2

Stiskněte hlasitý odposlech .

Uskutečnění hovoru pomocí náhlavní soupravy

Použijete-li k hovoru náhlavní soupravu, nebudete rušit kolegy a získáte určitou úroveň soukromí.

1

Připojte náhlavní soupravu.

2

Zadejte číslo na klávesnici.

3

Stiskněte tlačítko Náhlavní souprava .

Uskutečnění hovoru pomocí kódu rychlé volby

Než začnete

Kódy rychlé volby můžete nastavit na webové stránce telefonu nebo na obrazovce telefonu.

1

Zadejte kód rychlé volby a stiskněte tlačítko Volat.

2

Chcete-li uskutečnit hovor se zvednutým sluchátkem, zadejte kód rychlé volby a stiskněte tlačítko Volat.

opakování volání,

Poslední volané telefonní číslo můžete znovu vytočit.

1

Stiskněte tlačítko Opakovat.


 

V případě Webex Calling pracovní prostory podporují opakované vytáčení, pokud je historie místních volání nastavena na zařízení pracovního prostoru nebo pomocí FAC *66.

2

Vyberte záznam hovoru v seznamu Uskutečněné hovory a stiskněte tlačítko Volat.

Seznam Odchozí hovory můžete otevřít také zvolením možností Informace a nastavení > Historie > Uskutečněné hovory.

Volání na mezinárodní číslo

Chcete-li volat do zahraničí, musíte před telefonní číslo vložit znak +.

1

Stiskněte a podržte tlačítko hvězdičky (*) nejméně na 1 sekundu.

Jako první znak telefonního čísla se zobrazí znak +.

2

Zadejte telefonní číslo.

3

Stiskněte tlačítko Volat nebo počkejte 10 sekund od posledního stisknutí klávesy – hovor se uskuteční automaticky.

Zabezpečené hovory

Telefon zabezpečí všechny hovory šifrováním. U všech zabezpečených hovorů se zobrazuje ikona zámku.

V telefonu můžete také nastavit heslo, abyste zabránili neoprávněnému přístupu.