Ringe

Bruk telefonen din til å ringe som du ville brukt en hvilken som helst annen telefon.

Ring ved hjelp av høyttaleren

Bruk håndsettet for håndfritt anrop. Husk at kollegaene dine også vil høre anropet.

1

Angi et nummer ved hjelp av tastaturet.

2

Trykk på høyttaler .

Ringe ved hjelp av headset

Bruk headsettet til et håndfritt anrop, som ikke vil forstyrre kollegaen din, og gir deg privatliv.

1

Plugg inn headsettet.

2

Angi et nummer ved hjelp av tastaturet.

3

Trykk på hodetelefonene .

Ring med en kortnummerkode

Før du begynner

Konfigurer kortnummerkoder fra telefonens nettgrensesnitt eller fra telefonskjermen.

1

Tast inn kortnummerkoden og trykk på Ring.

2

Når du skal ringe mens røret er av, angir du kortnummerkoden og trykker på Ring.

Ringe et nummer på nytt

Du kan ringe det sist ringte nummeret igjen.

1

Trykk på Gjenta.


 

For Webex Calling støtter arbeidsområder gjenoppringing når loggen for lokalt anrop er satt til arbeidsområdeenhetene eller ved å bruke FAC *66.

2

Velg samtaleoppføringen fra Ringte nummer-listen, og trykk på Ring.

Du kan også få tilgang til listen over oppringte numre fra Informasjon og innstillinger > Nylige> Foretatte anrop.

Ring et internasjonalt telefonnummer

Du kan ringe internasjonale numre når du plasserer et plusstegn (+) foran nummeret.

1

Trykk og hold inne stjerne (*) i minst 1 sekund.

Plusstegnet vises foran det første tallet i telefonnummeret.

2

Skriv inn telefonnummeret.

3

Trykk på Ring eller vent i 10 sekunder etter det siste tastetrykket for å foreta en oppringning automatisk.

Sikre anrop

Telefonen krypterer alle samtaler for å beskytte samtalene. Låseikonet vises på telefonskjermen for alle sikre anrop.

Du kan også angi et passord på telefonen for å begrense uautorisert tilgang.