Efectuarea unui apel

Utilizați telefonul ca pe orice alt telefon obișnuit pentru a efectua un apel.

Efectuarea unui apel cu difuzorul

Utilizați difuzorul pentru apelare „mâini libere”. Rețineți că este posibil ca și colegii dvs. să audă apelul.

1

Introduceți un număr utilizând tastatura.

2

Apăsați difuzor .

Efectuarea unui apel cu o pereche de căști

Utilizați căștile pentru apelare „mâini libere”, care nu îl va deranja pe colegul dvs. și care vă oferă o anumită intimitate.

1

Conectați o pereche de căști.

2

Introduceți un număr utilizând tastatura.

3

Apăsați căști .

Efectuarea unui apel cu un cod de apelare rapidă

nainte de a începe

Configurați coduri de apelare rapidă pe pagina web a telefonului sau de pe ecranul telefonului.

1

Introduceți codul de apelare rapidă și apăsați Apelare.

2

Pentru a efectua un apel în timp ce sunteți în furcă, introduceți codul de apelare rapidă și apăsați Apelare .

Reapelarea unui număr

Puteți apela cel mai recent număr format.

1

Apăsați Reapl.


 

Pentru Webex Calling, spațiile de lucru acceptă Reapelarea atunci când istoricul apelurilor locale este setat pe dispozitivele spațiului de lucru sau utilizând FAC *66.

2

Selectați înregistrarea apelurilor din lista Apeluri efectuate și apăsați Apelare.

De asemenea, puteți accesa lista Apeluri efectuate din Informații și setări > Recente > Apeluri efectuate.

Formarea unui număr internațional

Puteți apela numere internaționale formând în fața acestora semnul plus (+).

1

Apăsați și mențineți apăsată steluța (*) timp de cel puțin 1 secundă.

Semnul plus (+) este afișat ca prim caracter din numărul de telefon.

2

Introduceți numărul de telefon.

3

Apăsați Apelare sau așteptați 10 secunde după apăsarea ultimei taste pentru a plasa automat apelul.

Apeluri securizate

Telefonul dvs. criptează toate apelurile pentru a le proteja. Pictograma de blocare se afișează pe ecranul telefonului pentru toate apelurile securizate.

De asemenea, puteți să setați o parolă pe telefon pentru a restricționa accesul neautorizat.