Efectuarea unui apel

Utilizați telefonul ca pe orice alt telefon obișnuit pentru a efectua un apel.

Introduceți un număr și apăsați Apelare.

Efectuarea unui apel cu difuzorul

Utilizați difuzorul pentru apelare „mâini libere”. Rețineți că este posibil ca și colegii dvs. să audă apelul.

1

Introduceți un număr utilizând tastatura.

2

Apăsați Difuzor.

Efectuarea unui apel cu căști

Utilizați căștile pentru apelare „mâini libere”, care nu îl va deranja pe colegul dvs. și care vă oferă o anumită intimitate.

1

Conectați o pereche de căști.

2

Introduceți un număr utilizând tastatura.

3

Apăsați Căști.

Efectuarea unui apel cu ajutorul unui cod de apelare rapidă

Înainte de a începe

Setați codurile de apelare rapidă pe ecranul telefonului.

Introduceți codul de apelare rapidă și apăsați Apelare.

Reapelarea unui număr

Puteți apela cel mai recent număr format.

1

(Opţional) Selectaţi o linie.

2

Apăsaţi Reapelare.

În mod implicit, tasta programabilă Reapelare nu se afișează pe ecranul telefonului. Contactaţi administratorul pentru a o configura.

3

Selectați înregistrarea apelurilor din lista Apeluri efectuate și apăsați Apelare.

De asemenea, puteți accesa lista Apeluri efectuate din Informații și setări > Recente > Apeluri efectuate.

Formarea unui număr internațional

Puteți apela numere internaționale formând în fața acestora semnul plus (+).

1

Apăsați și mențineți apăsată tasta stea(*) timp de cel puțin 1 secundă.

Semnul plus (+) este afișat ca prim caracter din numărul de telefon.

2

Introduceți numărul de telefon.

3

Apăsați Apelare sau așteptați 10 secunde după apăsarea ultimei taste pentru a efectua automat apelul.

Apeluri securizate

Telefonul dvs. criptează toate apelurile pentru a le proteja. Pictograma de blocare se afișează pe ecranul telefonului pentru toate apelurile securizate.

De asemenea, puteți să setați o parolă pe telefon pentru a restricționa accesul neautorizat.