Nawiązywanie połączenia

Nawiązywanie połączeń przebiega tak samo, jak na każdym innym telefonie.

Wprowadź numer i naciśnij przycisk Połącz.

Nawiązywanie połączeń za pomocą zestawu głośnomówiącego

Zestaw głośnomówiący umożliwia nawiązywanie połączeń bez dotykania telefonu. Należy pamiętać, że rozmowę mogą usłyszeć także współpracownicy.

1

Wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej.

2

Naciśnij przycisk Zestaw głośnomówiący .

Nawiązywanie połączeń za pomocą zestawu nagłownego

Zestaw słuchawkowy umożliwia prowadzenie rozmów bez dotykania telefonu, tak by nie przeszkadzać współpracownikom i uzyskać pewien stopień prywatności.

1

Podłącz zestaw słuchawkowy.

2

Wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej.

3

Naciśnij przycisk Zestaw nagłowny .

Nawiązywanie połączeń za pomocą kodów szybkiego wybierania

Przed rozpoczęciem

Skonfiguruj kody szybkiego wybierania na ekranie telefonu.

Wprowadź kod szybkiego wybierania i naciśnij przycisk Połącz.

Ponowne wybieranie numeru

Można nawiązać połączenie z ostatnim wybranym numerem telefonu.

1

(Opcjonalnie) Wybierz linię.

2

Naciśnij klawisz Powtórz

Domyślnie klawisz programowy Powtórz nie jest wyświetlany na ekranie telefonu. Skontaktuj się z administratorem, aby go skonfigurować.

3

Wybierz rekord połączenia z listy Połączenia nawiązane i naciśnij przycisk Połącz.

Do listy Połączenia nawiązane można również uzyskać dostęp poprzez wybranie kolejno opcji Informacje i ustawienia > Ostatnie > Połączenia nawiązane.

Wybieranie numeru międzynarodowego

Aby wybierać numery międzynarodowe, należy poprzedzać numer telefonu znakiem plus (+).

1

Naciśnij i przytrzymaj przycisk gwiazdki (*) przez co najmniej 1 sekundę.

Znak plus (+) jest wyświetlany jako pierwsza cyfra numeru telefonu.

2

Wprowadź numer telefonu.

3

Naciśnij przycisk Połącz lub poczekaj 10 sekund od ostatniego naciśnięcia, aby automatycznie nawiązać połączenie.

Połączenia bezpieczne

Twój telefon szyfruje wszystkie połączenia, aby je chronić. Ikona kłódki jest wyświetlana na ekranie telefonu dla wszystkich bezpiecznych połączeń.

Można również ustawić hasło w telefonie, aby ograniczyć dostęp osób nieupoważnionych.