Foretag et opkald

Brug din telefon som en hvilken som helst anden til at foretage opkald.

Foretag et opkald via højttalertelefonen

Brug højttalertelefonen til håndfri opkald. Husk, at dine kolleger måske også kan høre dit opkald.

1

Indtast nummeret via tastaturet.

2

Tryk på højttalertelefon .

Foretag et opkald via en hovedtelefon

Brug hovedtelefonen til håndfrie opkald for ikke at forstyrre dine kolleger og opnå lidt privatliv.

1

Tilslut en hovedtelefon.

2

Indtast nummeret via tastaturet.

3

Tryk på Headset .

Foretag et opkald med en hurtigopkaldskode

Før du begynder

Konfigurer hurtigopkaldskoder på telefonens webside eller fra telefonens menu.

1

Indtast hurtigopkaldskoden, og tryk på Opkald.

2

Hvis du vil foretage et opkald med røret løftet, skal du angive koden for hurtigopkald og trykke på Ring op.

Ring et nummer op igen

Du kan ringe op til det senest indtastede telefonnummer.

1

Tryk på Gentag.


 

Med hensyn til Webex Calling understøtter arbejdsområder genopkald, når historikken for lokale opkald er indstillet til arbejdsområdeenheder eller ved hjælp af FAC *66.

2

Vælg en kontaktperson på opkaldslisten Placerede opkald, og tryk på Ring op.

Du kan også få adgang til listen over foretagne opkald fra Oplysninger og indstillinger > Seneste > Placerede opkald.

Ring til et internationalt telefonnummer

Du kan ringe til internationale numre, når du indtaster tegnet plus (+) foran telefonnummeret.

1

Tryk på stjernetasten (*), og hold den nede i mindst 1 sekund.

Plustegnet (+) vises som det første ciffer i telefonnummeret.

2

Indtast telefonnummeret.

3

Tryk på Opkald, eller vent 10 sekunder efter det sidste tastetryk for automatisk at placere opkaldet.

Sikre opkald

Telefonen krypterer alle opkald for at beskytte opkaldene. Hængelåsikonet vises på telefonskærmen for alle sikre opkald.

Du kan også angive en adgangskode på din telefon for at begrænse uautoriseret adgang.