Задаването на часовете на офиса на устройство ви позволява да изключвате винаги включени функции като ознака, извън обикновените часове на офиса. Можете също така да предотвратите събуждането на устройството, само защото открива движение в стаята.

Всички конфигурации по-долу са достъпни в контролния център, в локалния уеб интерфейс на устройството и в публичния API.

Включване или изключване на функцията

По подразбиране функцията се включва, за да се предотврати постоянното активност на екраните. Повечето екрани не са сертифицирани за целодневна употреба, седем дни в седмицата. Тя може да намали техния живот съществено.

За да включите и изключите функцията за часове на Office, задайте следната конфигурация:

 • Време > OfficeHours > разрешено

  • Верен. Функцията е Включена и можете да използвате другите конфигурации на OfficeHours, за да дефинирате подробно поведение.

  • Невярно. Функцията не се използва.

Ако контролът в режим на готовност е изключен като цяло (Управлениена > в режим на готовност: Изкл.), устройството никога няма да влезе в режим на изключване на дисплея и настройките за часовете на Office нямат ефект.

Задаване на часовете за офис

По подразбиране офис часовете са настроени на понеделник до петък от 07:00 сутринта до 19:00 часа следобед. За да определите различни дни и час, задайте следните конфигурации:

 • Час > OfficeHours > WorkWeek > понеделник/вторник/сряда/четвъртък/петък/събота/неделя

  • Верен. Денят е включен в работната седмица.

  • Невярно. Денят в невключен в работната седмица.

 • Час > OfficeHours > работаДен > Старт/край

  • Задайте времето, когато започват и завършват обикновените офис часове (hh:mm).

Поведение в режим на готовност и събуждане извън офис часовете

По подразбиране устройството преминава в режим на престой малко преди да влезе в режим на изключване на дисплея (в режим на готовност) извън работното време на Office. През тези часове устройството няма да се събуди само защото открива движение в стаята. Устройството обаче ще се събуди, ако някой започне да го използва.

Използвайте следните конфигурации, за да промените поведението по подразбиране:

 • Време > OfficeHours > извънОфисаУърс > закъснение в режим на готовност >

  • Задайте броя минути, в които устройството трябва да е в режим на престой (извън часовете на Офиса), преди да влезе в режим на изключване на дисплея.

 • Време > OfficeHours > извънОфисаУърс > в режим на готовност > autoWakeup

  • Инвалид. Устройството ще остане в режим на изключено показване, ако се открие някакво движение извън офис часовете.

  • Разрешено. Устройството ще се събуди както обикновено, ако се открие някакво движение извън офис часовете.