U kunt de werkuren op uw apparaten instellen waarin functies als narrowcasting, het reserveren van kamers en bewegingsdetectie worden geactiveerd. Zo voorkomt u dat de beeldschermen door de beeldschermen buiten de vastgestelde werkuren actief kunnen worden, waardoor energiebesparing en bescherming van de beeldschermen tegen slijtage worden bevorderd.

Het apparaat gaat naar de stand-bymodus buiten de kantooruren en naar de halfsluimermodus aan het begin van de werkuren. Als narrowcasting is ingeschakeld, wordt de modus half actief en wordt direct de narrowcastingmodus geactiveerd.


Meer informatie over het configureren van kantooruren voor de bureautelefoon van 9800 vindt u in het artikel Telefoons configureren in Control Hub .

De functie in- of uitschakelen

Deze functie is standaard ingeschakeld, met kantoortijd ingesteld tussen 7.00 en 19.00 uur.

U kunt kantooruren instellen vanuit de configuraties van Control Hub-apparaten, waarin u kantooruren kunt instellen voor meerdere apparaten of vanuit de webinterface van het apparaat. Lees het artikel Apparaatconfiguraties voor meer informatie over hoe u hiertoe toegang krijgt.

Wanneer de webinterface van het apparaat is geopend, selecteert u Instellingen in het menu links. Configureer onder Configuraties het volgende:

 • Tijd > Kantooruren > ingeschakeld

  • Waar. De functie is ingeschakeld en u kunt de andere configuraties voor Kantooruren gebruiken om gedetailleerd gedrag te definiëren.

  • Niet waar. De functie wordt niet gebruikt.

Als de stand-bybesturing is uitgeschakeld ( Stand-by>: uit), wordt de stand-bymodus nooit in werking gezet en hebben de instellingen voor kantooruren geen effect.

Kantooruren instellen

Als u verschillende dagen en tijd wilt definiëren, stelt u de volgende configuraties in:

 • Tijd > KantoorUren > Werkweek > maandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag/zaterdag/zondag

  • Waar. De dag wordt inbegrepen in de werkweek.

  • Niet waar. De dag in niet inbegrepen in de werkweek.

 • Tijd > KantoorUren > Werkdag > Begin/Einde

  • Stel de tijd in waarop de gewone kantooruren beginnen en eindigen (uu:mm).

Stand-by- en wakkergedrag buiten kantooruren

Standaard wordt het apparaat kort inactief voordat het naar de weergave-uitmodus (stand-by) buiten kantooruren wordt overgegaan. Tijdens deze uren wordt het apparaat niet ingeschakeld door beweging in de kamer te detecteren. Ongeacht deze instelling wordt het apparaat altijd wakker als iemand het gaat gebruiken.

Gebruik de volgende configuraties om het standaardgedrag te wijzigen:

 • Tijd > KantoorUren > BuitenTijd > Stand-by> Vertraging >

  • Stel het aantal minuten in dat het apparaat in de modus Inactief moet zijn (buiten kantooruren) voordat het overgaat in de stand-bymodus.

 • Tijd > KantoorUren > BuitenTijd > Stand-by > AutoR uit

  • Handicap. Het apparaat blijft stand-by wanneer beweging buiten kantooruren wordt gedetecteerd.

  • Ingeschakeld. Het apparaat wordt wakker als er bewegingen buiten kantooruren worden gedetecteerd.


Het systeem wordt wakker wanneer het volgende gebeurt tijdens BuitentijdUren :

 • Binnenkomend gesprek naar het apparaat

 • Koppelen aan het apparaat

 • Een laptop aansluiten op het apparaat en een lokale preview uitvoeren

Als het apparaat opnieuw wordt opgestart tijdens BuitentijdUren , gaat het opnieuw in de stand-by zodra de Stand-byvertraging van Buitentijd is bereikt.

Het apparaat gaat niet in de stand-bymodus als er sprake is van lokale uitwisseling of oproep, zelfs niet wanneer het kantooruur eindigt.